• Pracujemy zgodnie z planem

gdzie

   

teraz

   

?