• Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. przedłużeniu do 10 kwietnia ulega czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

gdzie

   

teraz

   

?