DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Szanowni Państwo

Chcemy poinformować, że nasza szkoła obecnie pracuje nad dostosowaniem naszej strony do standardów WCAG 2.1 które to reguluje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja i która wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalnej dostępności cyfrowej.

Aktualizacja standardu WCAG, a co za tym idzie aktualizacja lub stworzenie ponownie od podstaw szkolnej strony została przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników:

osób słabowidzących,
osób z problemami poznawczymi,
użytkowników urządzeń mobilnych.

Standard uwzględnia również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem. W najbliższym czasie (niestety nie na wszystko mamy wpływ aby podać dokładną datę) będziecie mieli Państwo dostępną zaktualizowaną lub zupełnie nową stronę szkoły.

Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.