Zakończenie roku

wakacje

Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice. Dziwny rok mamy za sobą. Za chwilę, dziwne jego zakończenie. Zakończenie roku kojarzy się zarówno z sukcesem, zwieńczeniem efektów pracy całorocznej ale i bliską perspektywą zasłużonego odpoczynku. Nie czas na pogłębioną refleksję bo ta niechybnie zakłóciłaby atmosferę radości i satysfakcji. Niech wystarczy treść wielu moich informacji przekazywanych on-line społeczności szkolnej w trakcie roku szkolnego.
Dziękuję wszystkim za zrozumienie, wsparcie, wiarę w osiągnięcie celu. Dziś świętujemy sukces - promocję, ukończenie szkoły, dobre oceny, nabytą wiedzę i umiejętności. Życzę udanych wakacji!

Jerzy T. Szynder
dyrektor

WOKÓŁ NASZEJ SZKOŁY

Pomyślałem, że trzeba rodzicom, sympatykom jak i „przygodnym wędrowcom” odwiedzającym stronę WWW szkoły, przekazać garść informacji, w tym, tych z kategorii „drugiego planu”.
Trochę problem, w szkole 12 stopni… „Jak to? Tak to!” jak by napisała Maria Czubaszek. Nic nie jest wieczne. Ale od początku.
Koniec wakacji, początek roku- nerwowo. I nie chodzi o to, że 90% spraw toczy się spokojnie, kłopotem była niewielka, zawsze jednak ważna, grupa uczniów bez nauczyciela przedmiotu głównego czy innych zajęć. Kryzys kadrowy, który przyniosło samo życie, został skutecznie zażegnany. Najważniejsze- wszyscy uczniowie spokojnie kontynuowali naukę. Bez używania nazwisk (RODO?!) dziękuję serdecznie nauczycielom szkoły oraz spoza niej, którzy pomogli w tej sprawie.
Przełom roku szkolnego 2018/2019 oraz 2019/2020 (przepraszam za tę księgowość) dla realizacji postępowań w sprawie awansu zawodowego był nie mniej trudny. Rozporządzenia i ustawy regulujące proces postępowania- w tym zakresie, bardzo się zmieniały. W nie mniejszym stopniu komplikowało to moją pracę oraz przygotowania nauczycieli do finału procedury awansowej. Mimo zamieszania- udało się. Dwie nauczycielki przekroczyły kolejny próg rozwoju zawodowego. Jeszcze raz- gratuluję.
Stało się niemal normą, dobrą praktyką, że wiele wydarzeń w życiu naszej szkoły inicjują sami nauczyciel: konkursy, wieczornice, warsztaty, konsultacje, współdziałanie z placówkami oświaty i kultury miasta i powiatu- „Dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy”. Dziękuję również rodzicom za wspieranie nauczycieli w realizacji inicjatyw. Ostatecznie chodzi o wychowanie przez muzykę powierzonych nam dzieci.
Wracając do „Jak to?- Tak to!” Problem tkwił w temperaturze. W ferie nie było uczniów, nie znaczy, że trwała martwa cisza. Staraniem administracji szkolnej, na ten czas zaplanowano konieczny remont kotłowni budynku A. Oczywiście wszystko zaczęło się znacznie wcześniej- pieniądze, projekt, wykonawca. W tym samym czasie została wykonana instalacja klimatyzacji obu auli szkolnych – w budynku A i B. Jeśli dodać trwające od lipca 2019 (sic!) KONKRETNE- choć nadal mało widoczne, działania na rzecz poprawy warunków do parkowania samochodów przez rodziców dowożących dzieci do szkoły oraz toczące się prace na rzecz zmiany siedziby szkoły- to podziękowania również należą się administracji szkolnej. Należą, tym bardziej, że jej działania stanowią drugi plan pracy szkoły, pracy koniecznej, będącej dopełnieniem wysiłku nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Przed nami jeszcze wiele. Na pierwszy ogień przeglądy klas instrumentalnych oraz test przedmiotów ogólnomuzycznych obejmujący uczniów klasy szóstej. Działania te prowadzone przez Centrum Edukacji Artystycznej mają na celu badanie wyników nauczania szkół artystycznych. W regionie lubuskim w ostatnich latach zajmowaliśmy I i II miejsce. Co ten rok przyniesie- zobaczymy.
Wszystkim za pierwsze półrocze dziękuję a powodzenia życzę na następne!


Jerzy T. Szynder
dyrektor


PS. Na Facebooku prowadzonym przez prezydenta miasta Jacka Milewskiego można zapoznać się ze szczegółami projektu siedziby Nowej Szkoły.

Festiwal na smyczki i gitarę

Dnia 10 grudnia 2019 r odbył się w PSM I st. w Nowej Soli XIII Festiwal na Smyczki i Gitarę. Wzięło w nim udział 15 skrzypków i wiolonczelistów. Wykonawców oceniali nauczyciele uczący w naszej Szkole. W grupie I wyróżniono Dyplomem Laureata: Aleksandrę Kaczmarek, Maję Kościuszko i Nadię Przybylską a Dyplomem Wyróżnienia nagrodzono: Miłosza Trajera, Patrycje Kryczka i Lucie Rothermel. Z kolei w grupie II przyznano jeden Dyplom Laureata dla Agaty Mąki i trzy Dyplomy Wyróżnienia dla: Julii Hałabury, Hanny Kubów i Martyny Szczotarskiej. Festiwal zorganizowała pani Danuta Bylica a prowadziła pani Agata Dąbrowska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Bylica

Sukcesy wiolonczelistek

2019-12-05-wiolonczele

W dniu 2 grudnia odbył się już po raz drugi w PSM I-go stopnia w Krośnie Odrzańskim Międzyregionalny Konkurs Altówkowo-Wiolonczelowy. Nasza Szkołę reprezentowały 2 uczennice z klasy wiolonczeli pani Danuty Bylicy: Martynka Nalewajko z Kl. II oraz Maja Kościuszko z kl. IV. Obie uczennice zostały Laureatkami III miejsca w swoich grupach wiekowych. Dodatkowo Maja otrzymała Dyplom i nagrodę specjalną za Szczególne Wrażenia Artystyczne. Akompaniowała pani Joanna Kalbarczyk. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Danuta Bylica

Koncert w Przedszkolu nr 11

2019-11-18_przedszkole_11


W dniu 18 listopada odbył się w Przedszkolu nr 11 w Nowej Soli Koncert. Wzięły w nim udział uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli: Natalia Gryglewicz (fortepian), Szymon Tarasek (flet), Róża Romanowska (klarnet), Jagoda Chłopecka (skrzypce), Nella Gubała (wiolonczela), Adelajda Wiśniewska (gitara), Maja Kościuszko (wiolonczela) oraz Borys i Kacper Moczyńscy (duet akordeonowy). Akompaniowała pani Joanna Kalbarczyk. Na koniec koncertu każdy wykonawca otrzymał słodki upominek. Koncert przygotowała i prowadziła Danuta Bylica

Danuta Bylica