Wspólny sukces

Zgodnie ze strategią MKiDN i przyjętymi formami kontroli poziomu nauczania w szkołach muzycznych, Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2016/ 2017 przeprowadziło przesłuchania we wszystkich 366 szkołach i 16 województwach całego kraju. Wzięło w nich udział ogółem 6349 uczniów. Często z lekką obawą mówiłem, że nowosolska szkoła jest "co najmniej dobra". Z raportu CEA sporządzonego na podstawie wyników przesłuchań mogę powiedzieć bez "lekkiej obawy", że jest bardzo dobra, a dokładniej najlepsza z 15 szkół muzycznych naszego województwa. Potwierdzają to twarde dane zawarte w tabeli uśrednionych wyników uzyskanych przez uczniów biorących udział w przesłuchaniach. Takiego efektu nie osiąga się łatwo bowiem u jego podstaw leży staranna rekrutacja, dobra i stabilna kadra pedagogiczna, współdziałanie z rodzicami, aktywność konkursowa i koncertowa w środowisku i poza nim. Suma tych działań w efekcie tworzy warunki do osiągania wysokich efektów. Pierwsza lokata jaką nasza szkoła zajęła w województwie lubuskim na liście CEA, jest WSPÓLNYM SUKCESEM społeczności szkolnej. Za wspólny wysiłek Wszystkim dziękuję

Jerzy T. Szynder
dyrektor


A oto tabela wyników części Raportu dotyczącej województwa lubuskiego.

Ranking_CEA_2017