Stypendium Marszałka

IMG_6769

W dniu 28.01.2015r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość, podczas której Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak wyróżniła młodych wybitnie uzdolnionych Lubuszan przyznając im stypendia naukowe, twórcze i artystyczne. Jedną z nagrodzonych została Julia Aksentowicz z klasy skrzypiec Pani Beaty Gołemberskiej.

Alicja Aksentowicz