Podziękowania

2017-04-26_jubileusz

DRODZY PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY

Z potrzeby serca chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania głównych uroczystości obchodów Jubileuszu 50 lecia NASZEJ SZKOŁY. Było z klasą, odświętnie i sprawnie. To duży wysiłek pracowników szkoły, to również godny szacunku liczny udział byłych nauczycieli i pracowników administracji. Dziękuje uczniom, absolwentom i ich rodzicom - tym, którzy zajęli miejsca na sali i tym, którzy zaprezentowali się na scenie. Do tego godny podziwu poziom wykonawczy programu. Dziękuję za życzenia przedstawicielom szkół muzycznych, placówek kultury miasta i powiatu. Nie sposób pominąć udziału przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz kościelnych, udziału nie bez znaczenia dla rangi Jubileuszu.

Dziękuję za jakże piękny gest ze strony Orkiestry Elektryka, za muzyczne powitanie wszystkich uczestników uroczystości i słowa skierowane ze sceny przez jej dyrygenta.
Tak bardzo chaciałem by uroczystość oddała prawdę o szkole, jej osiągnięciach i znaczeniu jakie odgrywała (dosłownie i w przenośni) przez całe 50 lat - i tak też się stało. Czyż można chcieć więcej?
Raz jeszcze przekazuję wyrazy wdzięczności wszystkim PRZYJACIOŁOM NASZEJ SZKOŁY.

Jerzy T. Szynder