Egzaminy - ważne informacje

DRODZY RODZICE

Kilka słów komentarza na temat organizacji przesłuchań półrocznych a nade wszystko EGZAMINÓW rocznych (kl. II-V) i końcowych (kl. VI). Nadzwyczaj wczesna publikacja harmonogramów ma swoje uzasadnienie w prawie i planowaniu pracy dziecka a nawet rodziny. Do pierwszego stycznia to żadna nowość - publikacje harmonogramów z wyprzedzeniem na kilka miesięcy normą już były. Teraz informujemy niemal z rocznym wyprzedzeniem.
Zgodnie z prawem (Art.44 zg ust.5 Ustawy o Systemie Oświaty i Wychowania z 2016 poz.1943) terminy egzaminów wyznacza dyrektor szkoły zaś egzamin jako forma ustalenia oceny ma swoje uzasadnienie prawne w Art. 44 zg ust. 2 cytowanej Ustawy.
Wyprzedzające i precyzyjne określenie terminów egzaminów promocyjnych i końcowych ma na celu uwzględnienie tychże w planach organizacji pracy dziecka w roku szkolnym 2018/2019. Odstępstwo od wyznaczonego terminu musi być usprawiedliwione (ust. 6 cytowanego paragrafu Ustawy) wiarygodnym argumentem wyższej konieczności.
Dla dobra dziecka, sprawności organizacji pracy szkoły oraz wypełnienia zapisów prawa, proszę o uwzględnienie informacji w planowaniu pracy dziecka na bieżący rok szkolny.

Z wyrazami szacunku

Jerzy T. Szynder
dyrektor