Warsztaty

warsztaty_kameralne

"Wiolonczela w zespole kameralnym" to temat główny warsztatów dla zepołów kameralnych, które odbyły się 5 listopada w naszej szkole. Na zaproszenie p. Danuty Bylicy z uczennicami naszej szkoły, pracowała mgr Agnieszka Orszulik wiolonczelistka i nauczycielka ze Szkoły Muzycznej w Krośnie Odrzańskim. Kwartet wiolonczelowy oraz Trio "Forte" z zaangażowaniem realizowały cenne wskazówki Pani Agnieszki, która z pasją przekazywała wiadomości o stylach gry, współpracy w zespole, a także grała na wiolonczeli z zespołami. Dziękujemy!

Danuta Bylica i Małgorzata Tofilska