Wiolonczele w Pyrzycach

2017.05.17_pyrzyce

W dniu 17 maja odbył się w PSM I st. w Pyrzycach IV Zachodniopomorski Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy. Konkurs odbywał się w dwóch grupach. Grupa I : Kl.I , II i III, Grupa II: Kl.IV, V i VI. Naszą Szkołę reprezentowało pięć uczennic z klasy wiolonczeli pani Danuty Bylica: z kl.I: Maja Kościuszko, Nadia Przybylska i Amelia Sulejewska; z kl.II: Oliwia Hrebeniuk i z kl.VI Anna Kołodziej. Wszystkie uczennice zostały nagrodzone. W pierwszej Grupie pierwsze miejsce zdobyła Maja Kościuszko ex aequo z Nadią Przybylską drugie miejsce otrzymała Amelia Sulejewska, a Oliwia Hrebeniuk dostała wyróżnienie. Z kolei w drugiej Grupie Anna Kołodziej zdobyła II miejsce. Wszystkim uczennicom akompaniowała pani Lilia Barańska która otrzymała Dyplom dla Najlepszego Akompaniatora. Gratuluję wszystkim sukcesu i życzę dalszych.

Danuta Bylica