Nagrody Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2013/2014

Nagroda im.Grażyny Bacewicz

  • Iwona Grysak
  • Nikodem Pietrzak

Nagrody Rady Pedagogicznej

KLASA I:
• Natalia Gotowała
• Filip Kowalski
• Julian Pilichaty
• Kinga Solarewicz
• Jagoda Wawrzykowska

KLASA II:
• Klara Lachowicz
• Maja Sebastianowicz

KLASA III:
• Wiktoria Bator
• Anna Kołodziej
• Jakub Malinowski
• Katarzyna Zych

KLASA IV:
• Stanisław Cieślak
• Wiktoria Grajewska
• Piotr Maruszczak
• Marcel Świdziński

KLASA V:
• Julia Aksentowicz
• Dominik Gołemberski
• Justyna Kołodziej
• Dominika Kubera
• Dominik Manyś

KLASA VI:
• Gabriela Czerniak
• Hubert Dykiel
• Maja Masiowska
• Joanna Wojtasińska
• Wiktoria Zajączek

Nagrody zespołowe:
• Zespół saksofonowy z klasy Mirosława Jędrzejewskiego w składzie: Iwona Grysak, Agnieszka Hajduk, Martyna Mazur, Marcela Bolechowska, Hubert Dykiel, Nikodem Pietrzak, Krzysztof Maćkowski, Kamil Solarewicz;
• Trio fortepianowe z klasy Beaty Gołemberskiej w składzie: Julia Aksentowicz-skrzypce, Wiktoria Grajewska-wiolonczela, Dominik Gołemberski-fortepian;
• Trio fortepianowe „Forte” z klasy Małgorzaty Tofilskiej w składzie: Katarzyna Zych-skrzypce, Anna Kołodziej-wiolonczela, Maja Sebastianowicz-fortepian;
• Kwartet fortepianowy z klasy Patrycji Śmiejczak-Świdzińskiej w składzie: Julia Aksentowicz-skrzypce, Dominika Kubera-skrzypce, Marcel Świdziński-skrzypce, Justyna Kołodziej-fortepian