Spotkania wiolonczelowe w Kłodzku

W dniach 4-5 kwietnia 2014 r. odbyły się w PSM I st. im. F. Chopina w Kłodzku XVIII Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów. Dnia 4 kwietnia przeprowadzono przesłuchania uczniów klasy trzeciej, a 5 kwietnia klasy czwartej.
PSM I st. w Nowej Soli w Spotkaniach reprezentowała uczennica z klasy czwartej - Wiktoria Grajewska z klasy wiolonczeli pani Danuty Bylicy. Zespół oceniający wyróżnił czworo wiolonczelistów z klasy czwartej w gronie których znalazła się uczennica Wiktoria Grajewska. Akompaniowała uczennicy pani Alina Chojnowska.

Danuta Bylica