Poszukiwani nauczyciele

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.Grażyny Bacewicz w Nowej zatrudni nauczycieli następujących specjalności:

  • nauczyciel gry na flecie - wymagane ukończenie Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej lub Uniwersytetu Muzycznego lub Akademii Sztuki minimum na poziomie licencjatu oraz uprawnienia pedagogiczne
  • nauczyciel gry na skrzypcach - wymagane ukończenie Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej lub Uniwersytetu Muzycznego lub Akademii Sztuki minimum na poziomie licencjatu oraz uprawnienia pedagogiczne
  • nauczyciel rytmiki - wymagane ukończenie Wydziału na którym prowadzona jest Rytmika Akademii Muzycznej lub Uniwersytetu Muzycznego lub Akademii Sztuki minimum na poziomie licencjatu oraz uprawnienia pedagogiczne

Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 listownie na adres sekretariatu szkoły (dokładne dane znajdują się zakładce Kontakt) lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu.

Dyrektor szkoły
Jerzy T. Szynder