Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

IMG_0428


Dzisiaj o godzinie 18 w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli z Dyrektorem szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za ich wytężoną pracę i za wszystkie przejawy aktywności zarówno w szkole jak i w środowisku nowosolskim. Na tym spotkaniu Dyrektor wręczył nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dwóm naszym nauczycielkom - Beacie Gołemberskiej oraz Patrycji Śmiejczak-Świdzińskiej. Jest to wysokie wyróżnienie przyznawane corocznie nielicznym nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. Na tym spotkaniu Dyrektor wręczył nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom naszej szkoły za ich osiągnięcia. Nagrody te otrzymali: Alicja Aksentowicz, Elżbieta Cichocka, Lucyna Jędrzejewska, Małgorzata Tofilska, Anna Zatwarnicka, Mirosław Jędrzejewski, Adam Świdziński.

Paweł Literski