Wariacje muzyczne

2019-06-02_balak


Jurek, tak ładnie wczoraj powiedziałeś, napisz, jutro umieszczę na stronie szkoły - usłyszałem zachętę nauczyciela...

Niedziela, piękne popołudnie. W sali kameralnej miejskiego muzeum zbierają się ludzie. Będzie recital saksofonowy Michała BALAKA z udziałem Jego kolegów: Filipa Kowalskiego, Szymona Perlikiewicza, Juliana Pilichatego i Łukasza Słobodziana (perkusja), tak jak On kończących za kilkanaście dni naszą szkołę. To jeszcze uczniowie- czołówka instrumentów dętych (klarnet, saksofon, trąbka, puzon) naszego województwa. Przy fortepianie pani Lucyna Jędrzejewska. Całość z inspiracji nauczyciela Michała, świetnego nauczyciela, Mirosława Jędrzejewskiego i ze wsparciem uczniów nauczycieli: Bartosza Ostrowskiego i Pawła Literskiego.
Zaczęła się muzyczna uczta - solo, z towarzyszeniem fortepianu i w wykonaniu zespołowym. Jakiż poziom muzyczny (techniczny, wykonawczy) kultura sceniczna!! To już trzeci koncert w sali muzeum w ciągu ostatnich dni (nie licząc prezentacji organizowanych w tym czasie w obiektach szkoły). Czuję się dumny z efektów ogromnej, pełnej pasji pracy wymienionych i pozostałych nauczycieli szkoły.
Recital kończy prezentacja czterech utworów na bis w wykonaniu zespołu DixieBand, milkną brawa i... spośród słuchaczy z bukietem kwiatów zmierza na "scenę" PANI. Pięknie- pomyślałem- należy wyrazić uznanie dla wybitnych nauczycieli i ich uczniów. Pani zaczęła w te słowa "Proszę na scenę... dyrektora szkoły - matko moja pomyślałem - "Chciałabym przekazać Panu wyrazy uznania (i tu szczegółów nie pamiętam)- bez Pana ta szkoła nie byłaby taka zakończyła wypowiedź. To wspaniali nauczyciele, uczniowie, rodzice, a ja tylko pomagam, dbam o atmosferę szkoły, dobór nauczycieli, na miarę możliwości również o warunki do nauki. Rozwiązuję czasem sprawy beznadziejne. Dobrze, że Pani tak zwięźle i krótko mówiła bo bym się rozpłakał - wyznałem. Korzystając z obecności p. Artura Niemca z "Elektryka" oraz p.Kacpra Wojtkowiaka z NDK powiedziałem w C-dur: tak, to dobrze, że nasi uczniowie i absolwenci grają w orkiestrze dętej, big bandzie, orkiestrze smyczkowej, dobrze, że od czasu do czasu wspomni się znaczenie szkoły muzycznej dla działalności tychże formacji ale i życia kulturalnego środowiska. Do stojących na scenie wykonawców i nauczycieli ustawiła się kolejka słuchaczy z bukietami kwiatów. Koncert dobiegł końca.

Szkoda, że tak pięknych wydarzeń z należytą starannością nie opisuje się w mediach. Dobre przykłady pilnie potrzebują naśladowców i to licznych. Klasa społeczeństwa, jego kultura zależy od wychowania dzieci. Przynależność do elity europejskiej ZOBOWIĄZUJE. To zadanie nie na kadencję ale na długie lata!! Aktywność kulturalna jest wielkim sprzymierzeńcem tego procesu ale czy ona ma zdeterminowanych zwolenników ?!!

Za chwilę koniec roku szkolnego. Dziękuję nauczycielom, uczniom, ich rodzicom oraz pracownikom administracji i obsługi za codzienny wysiłek w dążeniu do realizacji celów szkoły.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam
Jerzy T. Szynder