Troska o uczniów jest zadaniem i obowiązkiem szkoły

Z przyjemnością informuję, że firma ubezpieczeniowa PZU Życie SA, wspierając finansowo szkołę kwotą 1000 zł przyczyniła się do poprawy warunków i bezpieczeństwa uczniów.
Za przekazaną kwotę zakupiliśmy wykładzinę antypoślizgową do klasy rytmiki poprawiając tym samym bezpieczeństwo i warunki do zajęć z tego przedmiotu. Dodać trzeba, że szkoła od wielu lat współpracuje z firmą PZU z pożytkiem zarówno dla firmy jak i szkoły.

Jerzy T.Szynder